VIZIJA IN RAZVOJ

Vizija

Za vse, a še posebej za izdelovalce, ki potrebujejo ustvarjalno okolje, prostor in stroje, je tu Center Rog, kjer iz idej nastajajo predmeti in nova sodelovanja.

Z oživitvijo nekdanje tovarne Rog v Center Rog bo v središču Ljubljane vzpostavljeno novo mednarodno ustvarjalno in družabno središče, tesno vpeto v lokalno okolje. S krožno rabo prostora, močno medsektorsko in mednarodno usmerjenostjo ter zavezanostjo trajnostnemu razvoju bo učinek Centra Rog segal onkraj neposrednih uporabnikov in blagodejno vplival na življenje širše skupnosti.

Center Rog bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in meščanom omogočil ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih družbeno koristnih projektov na področjih izdelovalništva, urbanega rokodelstva, uporabnih umetnosti, oblikovanja, arhitekture in gradbeništva, inženirstva in kulinarike.

Navdihnjeni z bogato zgodovino stavbe vanjo vračamo proizvodno dejavnost, ki bo kos izzivom 21. stoletja.

Temeljne vrednote Centra Rog so:
- medsektorsko in medgeneracijsko sodelovanje
- ustvarjalnost / inovativnost
- dostopnost / skupna raba
- spolna enakost / enakopravnost
- družbena kohezivnost / vključevanje
- vseživljenjsko učenje
- družbena koristnost / trajnostni razvoj
- krožna raba prostorov / prožnost / transparentnost