VIZIJA IN RAZVOJ

Vizija

Z oživitvijo nekdanje tovarne Rog v Center Rog bo v središču Ljubljane vzpostavljeno novo mednarodno kreativno in družabno središče, tesno vpeto v lokalno okolje. S krožno rabo prostora, močno medsektorsko in mednarodno usmerjenostjo ter zavezanostjo trajnostnemu razvoju bo učinek Centra Rog segal onkraj neposrednih uporabnikov in blagodejno vplival na življenje širše skupnosti.

Center Rog bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in meščanom omogočil ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih družbeno koristnih projektov na področjih izdelovalništva, urbanega rokodelstva, uporabnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture.