VIZIJA IN RAZVOJ

Razvoj

Razvoj Centra Rog pomeni doslej najobsežnejši primer izrazito skupnostnega participativnega načrtovanja velike javne investicije pri nas. Strokovne podlage za vizijo, poslanstvo in programsko zasnovo Centra Rog so skozi pilotni projekt RogLab nastale v tesnem sodelovanju z uporabniki in deležniki. Za razvojni model Centra Rog je ekipa RogLaba leta 2018 prejela nagrado mreže evropskih mest Eurocities za inovativnost. 

Po ekonomski krizi leta 2008 je Mestna občina Ljubljana prvotne načrte preverila skozi triletni raziskovalni projekt Second Chance, ki je vključeval več kot 300 deležnikov. Rezultat je bila nova vizija Centra Rog, ki jo je od leta 2012 več kot 6000 uporabnikov in partnerjev preizkusilo in izpopolnilo v RogLabu, pilotnem projektu Centra Rog v malem merilu. Z rezultati s terena smo sproti preizkušali in razvijali možne organizacijske, poslovne in uporabniške modele bodočega Centra Rog. Nadgrajeno vizijo in programsko zasnovo Centra Rog smo leta 2019 ponovno predložili v pregled in potrditev 40 deležnikom. 

Maja 2021 je Mestna občina Ljubljana ustanovila javni zavod Kreativno središče Center Rog, ki nadaljuje razvojni proces v tesnem sodelovanju z deležniki. V prvi fazi obstoja novi javni zavod skrbi za implementacijo in usklajevanje programske zasnove z zahtevnim procesom prenove zaščitene stavbne kulturne dediščine. Jeseni 2021 smo v sodelovanju z 52 deležniki, ki so se projektu pridružili prek javnega poziva in neposrednih vabil, izdelali popise opreme in načinov uporabe skupnih proizvodnih laboratorijev.

Center Rog se bo do odprtja leta 2023 na podlagi participativnih metod vključevanja javnosti osredotočal na naslednje izzive: participativno odločanje in participativni proračun, vključevanje migrantskih in begunskih ustvarjalcev, razvoj priporočil za enakopravnost spolov, razvoj orodij za podporo medsektorskemu ustvarjanju družbeno koristnih produktov, osmišljenje parkovne ureditve Centra Rog ter razvoj kriterijev trajnostnega razvoja institucije. Šest delovnih skupin bo razvilo aplikativne rešitve, ki jih bo Center Rog implementiral v letih 2022 in 2023.