PROSTOR

Projektni prostori


Studio - individualni in skupinski delovni prostori

Profesionalnim ustvarjalcem in ustvarjalkam bodo v drugem in tretjem nadstropju na voljo individualni in skupinski delovni prostori, ki bodo v krožni rabi. Za individualne delovne prostore za ustvarjalce bomo objavljali javne razpise in prostore podeljevali na podlagi prijavljenih projektov, pri čemer bo kriterij družbene koristnosti ena izmed prioritet. Ti prostori bodo namenjeni krožni rabi za omejeno časovno obdobje predvidoma treh let, nato jih bo zasedla naslednja generacija uporabnikov. 

Tloris tipskega studia - projektnega individualnega prostora (pdf 117.23 KB)
Tloris tipskega studia - projektnega skupinskega prostora (pdf 150.2 KB)


Rezidence - bivalni delovni prostori

5 bivalnih delovnih prostorov na skupni površini 300 m2 bo namenjenih bivanju in delu tujih gostov s ciljnih področij javnega zavoda. Rezidenčni delovni prostori bodo delovali kot orodje mednarodne izmenjave in bodo slovenskim ustvarjalcem omogočali bivanje in delo v sorodnih kreativnih centrih po svetu. En bivalni delovni prostor bo večji ter bo prednostno namenjen družinam in kolektivom, en bivalni atelje pa bo prednostno namenjen migrantskim in begunskim ustvarjalcem.

Tloris tipskega rezidenčnega bivalnega delovnega prostora (pdf 220 KB)