PROSTOR

Projektni prostori


Individualni projektni prostori

Ti prostori bodo namenjeni izdelovalcem, urbanim rokodelcem in obrtnikom, oblikovalcem, arhitektom in inženirjem. 
25 individualnih projektnih prostorov na skupni površini 1.250 m2 bo Center Rog podeljeval neprofitno na podlagi javnih razpisov. Namenjeni bodo posameznikom in kolektivom, ki razvijajo družbeno koristne produkte v skladu s temeljnimi vrednotami Centra Rog.

Tloris tipskega projektnega prostora (pdf 872 KB)


Bivalni delovni prostori

5 bivalnih delovnih prostorov na skupni površini 300 m2 bo namenjenih bivanju in delu tujih gostov s ciljnih področij javnega zavoda. Rezidenčni delovni prostori bodo delovali kot orodje mednarodne izmenjave in bodo slovenskim ustvarjalcem omogočali bivanje in delo v sorodnih kreativnih centrih po svetu. En bivalni delovni prostor bo večji ter bo prednostno namenjen družinam in kolektivom, en bivalni atelje pa bo prednostno namenjen migrantskim in begunskim ustvarjalcem.

Tloris tipskega bivalnega delovnega prostora (pdf 1 MB)