PROSTOR

Labi

V pritličju in v drugem nadstropju bo 7 proizvodnih laboratorijev oziroma delavnic, tako takšnih s sodobnimi, računalniško vodenimi tehnologijami kot takšnih za tradicionalnejše tehnike. Ta program bo namenjen najširši javnosti – izdelovalcem, urbanim rokodelcem in obrtnikom, oblikovalcem, arhitektom, inženirjem, umetnikom, študentom, dijakom in ljubiteljem vseh generacij. V vsakem laboratoriju bo za pomoč na voljo usposobljen tehnolog, ki bo uporabnike podpiral pri razvoju projektov. Dostop do skupnih proizvodnih laboratorijev in strojne opreme bo mogoč na podlagi članarine. Sistem članarin bo omogočal funkcionalno souporabo prostora, samostojno rabo prostora tudi zunaj uradnega delovnega časa in posledično večji izkoristek javne infrastrukture.

1   KUHARSKI LAB IN SHOWROOM – 150 m2  /  Kuharski lab bo ponujal delavnice domače in svetovne kulinarike ter eksperimentalne kuharije. K njemu bo spadal tudi »showroom«, namenjen javnim kuharskim prireditvam, pa tudi zasebnemu najemu. 


2   TEKSTILNI LAB S TRGOVINO – 200 m2  /  Omogoča samostojno rabo tekstilnih tehnologij, spodbuja trajnostno oblačilno kulturo in je izložbeno okno lokalne modne produkcije.


3   RECIKLIRNICA, 3D - LAB IN ELEKTRO LAB – 135 m2

3  
 RECIKLIRNICA – 60 m2  /  Je zadnja postaja proizvodnih procesov drugih laboratorijev – ostanki materialov tu dobijo novo uporabnost.

3'  3D - LAB – 55 m2  /  Je prostor izobraževanj in samostojne rabe 3D-tiskalnikov, skenerjev, laserskih rezalnikov in rezkarjev.

3'' ELEKTRO LAB – 20 m2  /  Spodbuja izdelavo pametnih predmetov, ponuja pa tudi osnovna izobraževanja na področju elektronike in programiranja.


4   LESARSKI LAB – 115 m2  /  Je mizarska delavnica, kjer lahko žagate, brusite, vrtate in režete ter izdelate stvari po lastnih zamislih in okusu – od pručke do čolna.


5   KOVINARSKI LAB – 73 m2  /  Je robustnejši brat lesarskega laba in omogoča obdelavo različnih kovin s stružnicami, vrtalnimi stroji, varilnimi aparati ipd.


6   ZELENI LAB – 93 m2  /  Je prostor inovacij za vse, ki jih zanima razvoj trajnostnih materialov in tehnologij, s prostorom za gojenje micelijev in izhodom na učni vrtiček.


7   STEKLO-KERAMIČNI LAB S TRGOVINO – 172 m2  /  Ponuja izobraževanja in tehnologije za oblikovanje keramičnih in steklenih izdelkov, trgovina pa izdelke lokalnih oblikovalk in oblikovalcev.