Projekti

Made In 2.0
Financer: Creative Europe Programme (CREA)
Trajanje: 1.2.2023 - 30.11.2025
Koordinator projekta: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, Slovenija
Konzorcijski partnerji: Center Rog, Ljubljana, Slovenija; Muzej mesta Zenica, Zenica, BiH; Drugo More, Reka, Hrvaška;
Kunstgewerbemuseum, Dresden, Nemčija; Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Hvaška; Oaza, Zagreb, Hrvaška; Nova Iskra, Beograd, Srbija; Passa Ao Futuro, Lizbona, Portugalska; University of Applied Sciences, Schneeberg, Nemčija


Act&Art For Positive Social Change

Program: Erasmus+ / Evropska solidarnostna enota
Trajanje: 2022 -2023
Vodilni partner: Zavod Apis
Vloga v projeku: partner


Shared Spaces – Shared Futures (Skupni prostori - skupne prihodnosti) 
Financer: Evropska kulturna fundacija
Trajanje: 25.11.2021 - 31.10. 2022
Vloga v projektu: producent
Dokumenti: 
Program konference 
Biografije panelistk_ov
Priročnik: Participacija uporabnic_kov pri upravljanju v javnih (kulturnih) zavodih


Shemakes - Opportunity Ecosystems Bridging the Gender Gap
Program: Horizon 2020
Trajanje: 31.1.2022 – 1.6. 2022
Vodilni partner: CEDECS-TCBL
Vloga v projektu: prejemnik projektnih sredstev
Ref: 101006203
shemakes.eu


Creative Flip
Program: EU Preparatory Action
Trajanje: 15.1.2021 – 15.5.2021
Vodilni partner: Goethe Institut
Vloga v projektu: prejemnik projektnih sredstev
creativeflip.creativehubs.net

 

FabLabNet
Program: Interreg Srednja Evropa
Trajanje 2016 – 2019
Vodilni partner: Muse – Museo Delle Scienze
Vloga v projektu: partner
Ref: CE283
fablabnet.net


Second Chance
Program: Interreg Srednja Evropa
Trajanje: 2010 - 2013
Vodilni partner: Mesto Nüremberg
Vloga v projektu: partner
secondchanceproject.si