Pogoji uporabe


PRAVNO OBVESTILO


Zavrnitev odgovornosti
Na podlagi informacij, ki so objavljene na spletnem Centra Rog, ne more nihče pridobiti nobene pravice. Javni zavod Center Rog ne sprejema nikakršne odgovornosti za informacije, ki so objavljene na spletnih straneh, s katerimi je spletno mesto Centra Rog povezano.

Avtorske pravice in Intelektualna lastnina
Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne sme prenesti, kopirati, predelsti ali deliti za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Pojem Uporabnik se nanaša tako na uporabnike ženskega in moškega spola. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice Centra Rog in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, vsebini tečajev, slikah ostanejo v lasti Centra Rog.

Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring in kakršnokoli komericalno uporabo avtorskih pravic Centra Rog.

Varovanje zasebnosti
Center Rog spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo Spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. 

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da Center Rog zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj v skladu z  veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter uredbo GDPR. Podatki, ki se nanašajo na uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih Center Rog pridobi v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran, ime, priimek, naslov, telefonske številke, informacije o plačilu, podatke za dostop do uporabniškega računa in/ali podatke, ki jih uporabnik sam posreduje Centru Rog. Center Rog je imetnik avtorskih pravic vsebine in informacij, generiranih preko uporabe spletne strani. Uporabnik jamči, da bosta uporabniško ime in geslo varovana z njegove strani in da bo preprečil dostope nepooblaščenim osebam. Center Rog zbira tudi neosebne podatke, komentarje, video posnetke in ostale objave, ki jih uporabnik objavi na spletni strani.

Center Rog lahko zbira podatke v kontekstu namenov za:

 • registracijo in aktivacijo računa,
 • tehnično podporo in podporo uporabnikom,
 • procesiranje naročil in prijav,
 • nadgradnje produktov in storitev,
 • marketinške aktivnosti,
 • druge namene, potrebne za uporabo storitev.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da Center Rog na njegovo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke dane Centru Rog v zvezi z njim, svojo zahtevo pošlje na info@center-rog.si.

Zasebnost – delavnica RogLab
Vse datoteke, ki jih uporabljate v RogLabu na RogLabovih računalnikih, so javno dostopne. Za svoje datoteke ste odgovorni sami, zato jih po uporabi shranite na ključ ali drug nosilec podatkov. Za izgubljene datoteke v RogLabu ne odgovarjamo. Z uporabo RogLaba soglašate k fotografiranju dejavnosti in ustvarjenih izdelkov, ki so lahko uporabljeni v promocijske namene javnega zavoda Centra Rog.

Pogoji uporabe delavnice RogLab
RogLabovi odprti termini so finančno dostopnejši zaradi javnih subvencij. Pri predstavljanju izdelkov ali prototipov, narejenih v RogLabu, je zato uporabnik dolžan poskrbeti za ustrezno navajanje. Ob neupoštevanju spodaj naštetih pravil o navajanju podpore Centra Rog za uporabnika subvencionirana cena preneha veljati, storitve pa so v nadaljevanju sodelovanja zaračunane po nesubvencionirani ceni oz. ceniku za zunanje naročnike.

Predstavitev izdelkov na spletnih straneh in prodajnih platformah:

 • Ob predstavitvi izdelka mora biti na vidnem mestu navedeno: »Izdelavo podprl Center Rog« ali »Powered by Rog Centre Creative Hub«.
 • Navedba mora vsebovati aktivno povezavo na spletno stran www.center-rog.si.


Predstavitev izdelkov na družbenih omrežjih:

 • Če ima izdelek ali prototip, narejen v RogLabu, na družbenih omrežjih posebno predstavitveno stran, mora biti ta na vidnem mestu v profilu opremljena z navedbo »Izdelavo podprl Center Rog« ali »Powered by Rog Centre Creative Hub« (pri čemer beseda Center Rog z aktivno povezavo (@) vodi na profil Centra Rog na Facebooku ali Instagramu) ter s ključnikom #RogCentre, in sicer v predstavitveni zgodbi (Our Story), vizitki (About) ali opisu uporabnika (Bio).
 • Vsaka objava na družbenem omrežju, ki vsebuje predstavitev izdelka ali prototipa, mora vsebovati stavek »Izdelavo podprl Center Rog« ali »Powered by Rog Centre Creative Hub«, aktivno povezavo (@) na profil Centra Rog in ključnikom #RogCentre.


Predstavitev izdelkov v medijih:

 • V primeru poročanja medijev o izdelku ali prototipu je uporabnik dolžan poskrbeti za navedbo dejstva, da so izdelek ali njegove komponente nastali s podporo Centra Rog.
 • Promocijsko gradivo ter predstavitve na dogodkih, razstavah in prodajnih mestih
 • V vseh promocijskih tiskovinah, v katerih se pojavlja predstavitev izdelka ali prototipa, sta obvezna navedba stavka »Izdelavo podprl Center Rog« ali »Powered by Rog Centre Creative Hub« ter logotip Centra Rog.
 • Ob fizičnih predstavitvah izdelka na različnih dogodkih, razstavah ali prodajnih mestih morata biti poleg imena izdelka na vidnem mestu nameščena stavek »Izdelavo podprl Center Rog« ali »Powered by Rog Centre Creative Hub« in logotip Centra Rog.

 

Zavrnitev odgovornosti – delavnica
Vsi uporabniki, programski in projektni partnerji ter drugi obiskovalci prostora RogLab uporabljajo prostor RogLab in opremo, ki je nameščena v njem, na lastno odgovornost.

Javni zavod Centra Rog ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo utrpeli uporabniki, programski in projektni partnerji ali pri njih zaposleni ali drugi obiskovalci prostora RogLab v zvezi z uporabo prostorov RogLab ali v zvezi z uporabo opreme nameščene v prostoru RogLab. Javni zavod Center Rog zagotavlja, da bodo v prostoru RogLab dostopna navodila za uporabo nameščene opreme.

Vsi uporabniki, programski in projektni partnerji ter drugi obiskovalci prostora RogLab z oddajo ponudbe oz. prijave za uporabo prostora RogLab in opreme, ki je nameščena v njem, potrjujejo, da imajo ustrezno znanje in izkušnje, ki jim omogoča varno uporabo prostora RogLab in opreme, ki je nameščena v njem in potrjujejo, da so seznanjeni z navodili za uporabo nameščene opreme, ki je na voljo v RogLabu.