Shemakes: Inovativni celulozni materiali in biomateriali (delavnici za študentke)

08.03.2022
Shemakes: Inovativni celulozni materiali in biomateriali (delavnici za študentke)

Vabimo študentke oblikovanja tekstilij in oblačil, arhitekture, industrijskega oblikovanja, biologije in kemijske tehnologije, da se prijavite na odprti poziv za sodelovanje na delavnici s področja izdelave inovativnih biomaterialov!

Na tridnevni delavnici se boste naučile, kako razviti in izdelati inovativne biomateriale iz naravnih polimerov, kambuče, celuloze in živilskih odpadkov. Delavnica je kot nalašč za vse, ki vas zanima, kje in kako začeti razvijati lastne biomateriale in eksperimentirati z njimi ter se tako povzdigniti na področje okolju prijazne in odgovorne produkcije. Čar biomaterialov so njihova dostopnost, raznolikost, biorazgradljivost, prijaznost okolju in predvsem njihova pomembna vloga v prihodnosti tekstilne in oblačilne industrije.

1. Delavnica za izdelavo materialov iz celuloze
/21. 4. na spletu, 23.-24. 4. 2022 produkcijska delavnica v Ljubljani/
Delavnica se bo osredotočila na izdelavo materialov iz celuloze. Naučili se boste izdelati celulozne materiale iz kombuče, ostanki čebule in česna, kave, ingverja in jabolk. Vodila jo bo Anastasia Pistofidou z IAAC, v somentorstvu z dr. Mijo Sežun in dr. Igorjem Karlovitsem z Inštituta za celulozo in papir.

2. Delavnica za izdelavo biomaterialov
/16. 5. na spletu, 21.-22. 5. 2022 produkcijska delavnica v Ljubljani/
Delavnica se bo osredotočila na delo z biomateriali. Naučili se boste izdelati biopolimere iz želatine, agar-agarja, natrijevega alginata, tapiokine moke, borove smole in celuloze (CMC). Vodila jo bo Lucrecia Strano, ustanoviteljica Mikrotovarne STRANO, v somentorstvu z dr. Urošem Novakom s Kemijskega inštituta.

Študentke se lahko prijavite na eno ali na obe delavnici. Prosimo, da izpolnite prijavni obrazec in nam v njem tudi poveste, zakaj bi se delavnice želele udeležiti. Za vsako delavnico je treba izpolniti ločen prijavni obrazec.
Rok za oddajo prijav je 3. april 2022.

Študentkam iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Črne gore, Severne Makedonije, Romunije, Srbije, s Kosova in iz Turčije ponujamo posebno štipendijo, ki bo udeleženkam  produkcijske delavnice v Ljubljani krila potne in bivalne stroške. Skupno so na voljo štiri štipendije.

O izboru vas bomo obvestili 6. aprila 2022.

Delavnici bosta potekali v angleškem jeziku in sta del projekta Shemakes.

Mentorice in mentorji delavnic

 

Delavnica za izdelavo materialov iz celuloze:

Anastasia Pistofidou je del ekipe Fab Lab Barcelona – IAAC, kjer deluje kot mentorica, vodja pisarne za napredno proizvodnjo, koordinatorka in raziskovalka. Leta 2013 je ustanovila Fab Textiles – raziskovalni laboratorij, ki združuje digitalne tehnike in obrti, usmerjene v izdelavo tekstilij in materialov. Z odprtokodnimi praksami, projektom Fabricademy, Textile and Technology ter razširjenim izobraževalnim programom za inovacije v tekstilnem in oblačilnem sektorju prispeva k širitvi labov za dejavnosti s področja tega sektorja v mrežah fablabov. Od leta 2021 je sovoditeljica projekta Remix El Barrio – Foodwaste Biomaterial Makers, ki je dobitnik evropske nagrade Strats. Sodeluje tudi v projektu Fabship, ki razvija fablabe na podeželju. 

Dr. Mija Sežun, doktorica znanosti, je končala študij bioloških in biotehnoloških znanosti s področja okoljske varnosti. Več let je kot mlada raziskovalka delala v laboratoriju za okoljsko inženirstvo, kasneje pa je svoje znanje nadgrajevala na Inštitutu za celulozo in papir, kjer je odkrivala rešitve za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadnega materiala ter njegovo ponovno uporabo. Njen biotehnološki fokus je na ponovni uporabi bioloških odpadkov z namenom pridobivanja izdelkov z visoko dodano vrednostjo (zelene kemikalije, encimi, oligosaharidi …). Ukvarja se tudi s karakterizacijo in trajnostno izrabo lignocelulozne biomase.

Dr. Igor Karlovits je magistrski in doktorski študij končal na Fakulteti tehniških ved (smer Grafično inženirstvo in oblikovanje) Univerze v Novem Sadu, kjer se je kasneje tudi zaposlil. Bil je tudi mentor pri več diplomskih in magistrskih delih. Nato je kot vodja proizvodnje delal v DS Smith Slovenija, d. o. o., vodilnem podjetju na področju proizvodnje kartonske embalaže. Trenutno je kot višji znanstveni sodelavec in vodja oddelka za tisk in embalažo zaposlen na Inštitutu za celulozo in papir.

Delavnica za izdelavo biomaterialov:

Lucrecia Strano je modna in tekstilna oblikovalka, raziskovalka in izdelovalka biomaterialov. Je ustvarjalka mikrotovarne STRANO, trajnostnega manjšega dobavitelja biomateriala za oblikovalce in umetnike. Mikrotovarna je namenjena vsaki ustvarjalni osebi, ki izbere nov način proizvodnje, uporabe in ima pogum verjeti v to novo pot. STRANO se je rodil kot Lucreciin končni projekt Fabricademy leta 2020 in od takrat zagotavlja materiale, mentorstvo in delavnice, da opolnomoči projekte drugih in skupaj verjame v boljši svet.

Dr. Uroš Novak, kemijski inženir, je vodja raziskovalne skupine za bioplastiko, biokompozite in tehnologije brez odpadkov na Kemijskem inštitutu. Ima bogate izkušnje na področju raziskav in razvoja, razvoja startupov, kemijskega inženiringa in kemisjke znanosti na splošno . Vodi ga strast do ustvarjanja praktičnih znanstvenih rešitev in tako je postal tudi koordinator gibanja Znanstveniki proti plastiki – BioApp; slednje omogoča tehnološke inovacije, ki se začnejo z recikliranjem bogatih virov biopolimerov ter ustreznim razvojem storitev, osredotočenih na potrebe živilske, kozmetične in zdravstvene industrije. Je soustanovitelj in tehnični direktor dveh startupov, 123zero in AWAE. Leta 2019 je bil finalist natečaja EU za družbene inovacije Izziv plastičnih odpadkov.

O projektu Shemakes

Mreža Shemakes povezuje organizacije ter posameznice in posameznike, ki aktivno prispevajo k skupnim ciljem projekta, kot je izboljšanje spretnosti ter samozavesti in profesionalnega položaja žensk v tekstilni in oblačilni industriji. Skupaj se soočamo z izzivi, s katerimi se soočajo ženske v panogi: prevelika zastopanost na najnižje plačanih delovnih mestih, sistemske spolne strukture, ki vplivajo na njihov status, in nizka vrednost, ki se pripisuje njihovim veščinam v tradicionalnih poslovnih strukturah. Prizadevamo si ustvariti nove priložnosti in poslovne strukture, ki bodo ženskam omogočale prehod na višje, bolje plačane položaje, tako da jim omogočimo dostop do trdih veščin, tehnologije in inovacij, mreženja ter poslovnega razvoja.

Projekt Shemakes je v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101006203 prejel financiranje iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020.

Novice

Arhiv

ODPRTE SO PRIJAVE ZA VODEN OGLED GRADBIŠČA V FEBRUARJU

26.01.2023

Vabimo vas, da se prijavite na februarski termin vodenega ogleda gradbišča in si ogledate, kako potekajo dela, hkrati pa izveste, kaj vse se bo po končani gradnji dogajalo v Centru Rog.

Odgovori na vprašanja v povezavi z Javnim povabilom k izdelavi idejnega spominskega obeležja v Parku izbrisanih

16.01.2023

Odgovarjamo na vprašanja v zvezi z obeležjem v Parku izbrisanih. Na vsa vprašanja bomo odgovorili in seznam odgovorov sproti posodabljali. Zadnji rok za postavljanje vprašanj je 9.2.2023.

Idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih zbiramo do 13. 2. 2023, do 15. ure

27.12.2022

Nekdanje tovarniško dvorišče v izmeri cca 8.000 m2 se bo sočasno s prenovo stavbe spremenilo v zeleno površino - nov javni park, Park izbrisanih.