Odgovori na vprašanja v povezavi z Javnim povabilom k izdelavi idejnega spominskega obeležja v Parku izbrisanih

16.01.2023
Odgovori na vprašanja v povezavi z Javnim povabilom k izdelavi idejnega spominskega obeležja v Parku izbrisanih

Odgovarjamo na vprašanja v zvezi z obeležjem v Parku izbrisanih. Na vsa vprašanja bomo odgovorili in seznam odgovorov sproti posodabljali. Zadnji rok za postavljanje vprašanj je 9.2.2023.

Kako veliko naj bo obeležje? Ali mora biti umeščeno točno na križec, ki je prikazan v načrtu, ali lahko obsega večje območje?

Obeležje je potrebno umestiti na predvideno mesto, pogojno se lahko razteza tudi v druge dele zelenega »otoka«, kamor je umeščena oznaka obeležja, vendar ne več kot v polmeru 4 metre od označenega križca v zeleno površino (glej sliko zgoraj). Višinsko naj bodo idejni predlogi omejeni na največ 2 metra.

Ali se lahko klopi v parku nadomesti z elementi obeležja, na katerih se lahko posedi?

Lahko, saj je obeležje mišljeno kot (uporabni) objekt s funkcijo urbane opreme, ki bo umeščen na novo mestno zeleno površino.

Kakšna drevesa so predvidena, zanima me predvsem tip – sadna ali drugi plodovi ali brez ter predvidene višine dreves ter dimenzije krošenj. 

V bližini obeležja že sedaj raste drevo jesen, za zasaditev sta načrtovani še drevesi robinija (Robinia pseudoacacia) in mokovec (Soarbus aria).

Ali se lahko predvidi električna napeljava za obeležje?

Na mestu obeležja bo električna napeljava.

Ali je možno dobiti dwg. ali ai. datoteko načrta parka, da se lahko predlog obeležja neposredno prostorsko umesti?

Da, dwg. datoteko vam lahko pošljemo na povpraševanje, pišite na info@center-rog.si

Ali je možna napeljava vode na zeleni otok? Kakšna je omejitev glede globine posega v zeleni otok?

Na vzhodnem delu zelenice predvidenega območja obeležja je umeščen pitnik s strojnimi inštalacijami in zalivalnim jaškom. Od tu bi bilo potencialno možno napeljati vodo, ki je predvidena tudi za zalivanje parka, vendar bi bilo to potrebno uskladiti s projektanti strojnih inštalacij, poleg tega je potrebno upoštevati odmike od dreves in urbane opreme (klopi, v kolikor bi ostala na tem mestu) na zelenici. V bližini so predvidena nova drevesa, kot tudi obstoječe drevo s širokim koreninskim sistemom (če nam ga bo le uspelo rešiti, kar je naša želja). Predlagamo, da poseg v globino ne presega potrebne globine temeljev v protizmrzlinskih plasteh (80-90 cm pod zaključenim terenom). V kolikor predlog predvideva vodni motiv, je v načrtovanje in obratovanje potrebno vključiti še strojne inštalacije in kanalizacijo. Kakšne so omejitve in zahteve glede le teh, se bo potrebno v primeru izbire take rešitve še posvetovati s projektanti na projektu. V tem trenutku zato realizacije vodnega motiva zaradi morebitnih dodatnih stroškov (strojnih instalacij, kanalizacije) ne bi mogli zagotovo potrditi, če boste oddali predlog z vodnim motivom zato priporočamo, da je predviden tudi alternativni predlog/možnost izvedbe brez vode.

Sestava terena na delu zelenice predvidenega za obeležje je predvidena sledeče:

-        Zelenica (travni tepih)

-        Rastni medij (15 cm humozne plasti; 25 cm kvalitetne peščene rjave zemlje)

-        Tampon (min. 30 cm)

-        Utrjen raščen teren

Kakšne so višinske kote? Koliko pada teren iz Trubarjeve ulice proti parku?

V dwg. situaciji posredovani za potrebe razpisa so tudi plastnice in višinske kote terena. Teren od S – Trubarjeve ceste, proti objektu Centra Rog zvezno pada v naklonu 4,4 %, kar pomeni, da se teren od zgornjega roba zelenice pri pločniku ceste do spodnjega roba zelenice vstopnega parka (pri kanaleti) spusti za 1,1 m na razdalji cca. 24,8 m.  

Ali lahko odstranimo obstoječa drevesa v zelenem otoku, predvidenem za postavitev obeležja?

Ni predvideno, sploh ne v celoti, odstranitev posamičnega drevesa mora biti v predlogu utemeljena.

Ali lahko spreminjamo zasaditev v zelenem otoku (število dreves, pozicija, vrsta)?

Ni predvideno oz. zaželeno, lahko pa v predlogu takšno rešitev posebej utemeljite.

Ali lahko posegamo v obliko oziroma obod zelenega otoka?

Ni predvideno oz. zaželeno. Če že, so odstopanja lahko minimalna.

Idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih zbiramo do 13. 2. 2023, do 15. ure, morebitna vprašanja v zvezi z natečajem pa lahko na info@center-rog.si pošljete do 9.2.2023. Več o Javnem povabilu z dokumentacijo je na voljo TUKAJ.

Ali se izjava o avtorstvu oddaja tudi na USB ključu skupaj z ostalim gradivom ali samo kot posebej zapečatena ovojnica? 

Izjava o avtorstvu se odda posebej v zapečateni ovojnici. 

Opredelitev vseh stroškov in sodelujočih pri projektu – ali to pomeni navedbo avtorjev in oceno investicije (Prilogi 1 in 2) ali je potrebno navesti vse predvidene izvajalce gradbenih del? 

Izvajalcev gradbenih del ni potrebno navesti, je pa potrebno navesti oz. opredeliti stroške gradbenih del. 

 

Novice

Arhiv

Vabilo na zoom srečanje: program Mladi Rog

09.08.2023

Prijavni rok za program Mladi Rog, ki bo v Centru Rog zaživel v novembru 2023, je podaljšan do 2. oktobra.

Iščemo sodelavca ali sodelavko za vodenje trgovine Centra Rog

04.08.2023

V svoje vrste vabimo komercialista ali komercialistko, ki bo vodil_a trgovino Centra Rog.

Iščemo zunanje mentorje in mentorice za podporo v proizvodnih delavnicah

15.06.2023

Pridružite se naši ustvarjalni skupnosti.