Odgovori na vprašanja v povezavi z Javnim povabilom k izdelavi idejnega spominskega obeležja v Parku izbrisanih

16.01.2023
Odgovori na vprašanja v povezavi z Javnim povabilom k izdelavi idejnega spominskega obeležja v Parku izbrisanih

Odgovarjamo na vprašanja v zvezi z obeležjem v Parku izbrisanih. Na vsa vprašanja bomo odgovorili in seznam odgovorov sproti posodabljali. Zadnji rok za postavljanje vprašanj je 9.2.2023.

Kako veliko naj bo obeležje? Ali mora biti umeščeno točno na križec, ki je prikazan v načrtu, ali lahko obsega večje območje?

Obeležje je potrebno umestiti na predvideno mesto, pogojno se lahko razteza tudi v druge dele zelenega »otoka«, kamor je umeščena oznaka obeležja, vendar ne več kot v polmeru 4 metre od označenega križca v zeleno površino (glej sliko zgoraj). Višinsko naj bodo idejni predlogi omejeni na največ 2 metra.

Ali se lahko klopi v parku nadomesti z elementi obeležja, na katerih se lahko posedi?

Lahko, saj je obeležje mišljeno kot (uporabni) objekt s funkcijo urbane opreme, ki bo umeščen na novo mestno zeleno površino.

Kakšna drevesa so predvidena, zanima me predvsem tip – sadna ali drugi plodovi ali brez ter predvidene višine dreves ter dimenzije krošenj. 

V bližini obeležja že sedaj raste drevo jesen, za zasaditev sta načrtovani še drevesi robinija (Robinia pseudoacacia) in mokovec (Soarbus aria).

Ali se lahko predvidi električna napeljava za obeležje?

Na mestu obeležja bo električna napeljava.

Idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih zbiramo do 13. 2. 2023, do 15. ure, morebitna vprašanja v zvezi z natečajem pa lahko na info@center-rog.si pošljete do 9.2.2023. Več o Javnem povabilu z dokumentacijo je na voljo TUKAJ.

Novice

Arhiv

ODPRTE SO PRIJAVE ZA VODEN OGLED GRADBIŠČA V FEBRUARJU

26.01.2023

Vabimo vas, da se prijavite na februarski termin vodenega ogleda gradbišča in si ogledate, kako potekajo dela, hkrati pa izveste, kaj vse se bo po končani gradnji dogajalo v Centru Rog.

Idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih zbiramo do 13. 2. 2023, do 15. ure

27.12.2022

Nekdanje tovarniško dvorišče v izmeri cca 8.000 m2 se bo sočasno s prenovo stavbe spremenilo v zeleno površino - nov javni park, Park izbrisanih.

Center Rog išče vodjo EU in mednarodnih projektov

23.12.2022

Imaš izkušnje z vodenjem EU in mednarodnih projektov? Pridruži se ekipi Centra Rog!