Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov za opravljanje trgovinske dejavnosti v najem

09.12.2022
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov za opravljanje trgovinske dejavnosti v najem

Javni zavod Center Rog objavlja javno zbiranja ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem. Predmet tega javnega zbiranja ponudb je oddaja stvarnega premoženja, s katerim upravlja Center Rog, in sicer dela nepremičnine – v najem, poslovnih prostorov za opravljanje trgovinske dejavnosti na naslovu Trubarjeva cesta 72, 1000 Ljubljana. 

Načrtovani trgovski lokali so namenjeni obiskovalcem Centra Rog in okoliškim ter naključnim obiskovalcem, ki si želijo kakovostno in raznoliko ponudbo lokalnih izdelkov.

Trgovski lokali bodo namenjeni prodaji izdelkov, prednostno takih, povezanih s ciljnimi področji Centra Rog (kot npr. izdelki lokalnih kreativcev, proizvodi lokalnega kmetijstva, repro-material za delavnice kot npr. filament, les, papir …) in, če je možno, lokalne proizvodnje. 

Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (9.12.2022 do 11.1.2023) na spletni strani Centra Rog ali v fizični obliki na naslovu Center Rog, Wolfova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije oz. vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: nina.skrt@center-rog.si.

 

Novice

Arhiv

ODPRTE SO PRIJAVE ZA VODEN OGLED GRADBIŠČA V FEBRUARJU

26.01.2023

Vabimo vas, da se prijavite na februarski termin vodenega ogleda gradbišča in si ogledate, kako potekajo dela, hkrati pa izveste, kaj vse se bo po končani gradnji dogajalo v Centru Rog.

Odgovori na vprašanja v povezavi z Javnim povabilom k izdelavi idejnega spominskega obeležja v Parku izbrisanih

16.01.2023

Odgovarjamo na vprašanja v zvezi z obeležjem v Parku izbrisanih. Na vsa vprašanja bomo odgovorili in seznam odgovorov sproti posodabljali. Zadnji rok za postavljanje vprašanj je 9.2.2023.

Idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih zbiramo do 13. 2. 2023, do 15. ure

27.12.2022

Nekdanje tovarniško dvorišče v izmeri cca 8.000 m2 se bo sočasno s prenovo stavbe spremenilo v zeleno površino - nov javni park, Park izbrisanih.