Idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih zbiramo do 13. 2. 2023, do 15. ure

V Ljubljani bomo v letu 2023 odprli Center Rog, ki bo kot vsem dostopen izdelovalniški prostor deloval v stavbi nekdanje tovarne Rog na Trubarjevi 72. Nekdanje tovarniško dvorišče v izmeri cca 8.000 m2 se bo sočasno s prenovo stavbe spremenilo v zeleno površino - nov javni park, ki je v skladu z Odlokom Mestnega sveta MOL in na pobudo predlagateljev, Amnesty International Slovenija in Civilne iniciative izbrisanih aktivistov (CIIA), poimenovan Park izbrisanih. Zasaditev v parku sledi načelom užitnega parka (sadne sorte drevja) in sonaravne zasaditve.

Poimenovanje parka v Park izbrisanih je obeležilo 30 letnico izbrisa 25.671 posameznikov in posameznic, ki so bili leta 1992 nezakonito izbrisani iz Registra stalnih prebivalcev Slovenije.

Na pobudo predlagateljev poimenovanja parka želimo v Parku izbrisanih, kjer je v enem izmed pomožnih objektov nekdanjega kompleksa Rog skoraj 20 let delovala tudi Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov (objekt Socialnega centra Rog je stal desno od osrednjega vhoda, v zahodnem delu bodočega parka, ob zidu s Trubarjevo ulico), nevsiljivo in zlito s programom parka obeležiti spomin na izbrisane državljane Slovenije in krivico, ki so jo utrpeli. Obeležje ni mišljeno v obliki javne plastike, temveč kot (uporabni) objekt s funkcijo urbane opreme.

Obeležje je potrebno umestiti na predvideno mesto, ki je razvidno iz slike zgoraj, pogojno se lahko razteza tudi v druge dele zelenega »otoka«, kamor je umeščena oznaka obeležja, vendar ne več kot v polmeru 4 metre od označenega križca v zeleno površino. Višinsko so idejni predlogi omejeni na največ 2 metra.