Natečaji

Odprt nov javni poziv.

Idejne predloge za spominsko obeležje v Parku izbrisanih zbiramo do 13. 2. 2023, do 15. ure

Nekdanje tovarniško dvorišče v izmeri cca 8.000 m2 se bo sočasno s prenovo stavbe spremenilo v zeleno površino - nov javni park, Park izbrisanih.

RogLab Open 2019: Aktivno staranje

Na natečaj RogLab Open: Aktivno staranje, ki obravnava težave oseb, starejših od sedemdeset let, z iskanjem družbeno koristnih rešitev za omogočanje aktivnega in samostojnega življenja, je prispelo 30 projektov z vsega sveta, na mednarodni delavnici pa smo razvili štiri prototipe, ki jih je izbrala strokovna komisija.

RogLab Open 2017: Mesto za vse

RogLab in evropska mreža FabLabNet sta razpisala natečaj na področju produktnega in modnega oblikovanja ter arhitekture in umetnosti, katerega cilj je bil razširjati meje ustvarjalne rabe 3D-tehnologij ter razvijati družbeno in okoljsko odgovorne izdelke, ki prispevajo h kvalitetnejšem življenju posameznikov in skupnosti. 

RogLab Open 2017: RogLight

Kreativni izziv, namenjen oblikovanju sestavljivih svetilk oz. senčnikov za izdelavo z laserskim rezalnikom. Dvanajst izbranih natečajnikov je dobilo priložnost, da so svoje ideje v RogLabu spremenili v otipljive prototipe, osem izbranih del pa se je v drugem krogu natečaja potegovalo za nagrade.

RogLab Open 2015: Design (Dis)ability

Mednarodna platforma Design (Dis)ability si je postavila izziv povezati modno industrijo, ki največkrat temelji na ideologiji popolnega telesa in glamurja, z gibalno oviranostjo. Pri tem prevprašuje splošne vrednote, povezane s pojmom oviranosti, in ustaljene metode oblikovanja, ki iz teh vrednot izhajajo.

RogLab Open 2014: Tovarna, ki dela samo sebe

V produkcijskem centru RogLab je v prvem letu delovanja nastalo kar nekaj prototipov, na razstavi pa jih je bilo predstavljenih deset. Njihova izdelava je povezala 43 oblikovalcev in oblikovalk, inženirjev, tehnikov, arhitektk in arhitektov ter umetnikov in umetnic. Pozimi 2013/14 so bili predstavljeni na razstavi RogLab - tovarna, ki dela samo sebe.