Cvetlični raj na Kraterju / 7+ LET

Biotska raznolikost v mestih pomembna za ohranjanje različnih vrst opraševalcev, kot so čebele ter metulji. Poleg tega imajo rastline v mestih velik pomen pri ohranjanju čistoče zraka in vzdrževanju zmerne temperature. Ker se zavedamo, da je potrebno začeti zgodaj, v sodelovanju s kolektivom Kraterja, pripravljamo delavnico za otroke med 8. in 14. letom, na kateri bomo gojili in negovali medonosne rastline. 

Otroci bodo pod mentorstvom Sebastjana Kovača in Roka Oblaka spoznali rastlinstvo v mestih, izdelali lončke iz biomase invazivnih rastlin, jih povoskali in v njih posadili nove rastline, ki bodo namenjene prehrani divjim opraševalcem. 

Uvodoma bo spregovoril Gorazd Trušnovec iz društva Urbani Čebelar. 

Pred udeležbo svetujemo, da:

- otroke zaščitite pred komarji
- otroci naj pridejo športno oblečeni in obuti, v primeru dežja priporočamo palerine.

Število udeležencev: 10
Predznanje: ni potrebno
Cilj: izdelava lončkov iz biomase
Dejavnosti: spoznavanje rastlin, opraševalcev, izdelava lončkov iz biomase invazivnih rastlin
Pridobljena znanja: ročne spretnosti, osnove ekologije
Material: biomasa invazivnih rastlin, zemlja, semena
Orodje: stiskalnica, mlin, drobilnik, kotel
Avtorja in mentorja delavnice: Sebastjan Kovač in Rok Oblak (kolektiv Krater)
Koprodukcija: Društvo Urbani Čebelar